YCY GRUP SİGORTA  


 

 

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortası teminatı aldığınızda, malın taşıma aracı (gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi) ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

 

     

Esnek Ürün Seçenekleriyle İhtiyacınıza Uygun Sigorta

Her işin faaliyet alanı ve uzmanlığı farklı olduğu gibi riskleri de farklıdır. YCY Grup'tan sigorta alırken ister dar ister geniş kapsamlı ihtiyacınıza uygun mutlaka bir sigorta ürünü vardır.

 


Ticari Geleceğiniz YCY Grup ile Güvence Altında


Bugün size önemli görünmeyen bir risk belki de ticari geleceğinizi etkileyebilir. YCY Grup Sigorta uzman risk analistleriyle doğru sigorta çözümlerini sunmak ve yarınınızı güvence altına alabilmek için burada.

 

Siz İşinize Biz Risklerinize Odaklanalım

Faaliyet kolunuz, çalışanlarınız, çevreye olan sorumluluğunuz, taşınan yükleriniz, iş yeriniz. Siz işinize odaklanırken YCY Grup risklerinizi tanır ve onlara özel çözümler üretir.

   

 

 

Nakliyat sigortası teklifi almak için;

İrtibat:       Yamaç Güleç

GSM:         +90 (554) 584 08 03

Email:         yamac.gulec@ycygrupsigorta.com

 

Emtea Nakliyat Sigortası Neleri Kapsar?


Sigortaya konu olan emtea'nın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir.
Emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır.

 

Emtea Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir?


Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat vardır. 
-
Geniş Teminat: verilen bu teminat aşağıdaki istisnalar haricindeki bütün rizikoları teminat altına alır.
İstisnalar 
Kasti Hareket: Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf 
Olağan Hasarlar: Sigortalı şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması 
Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri : Sigortalı şeyin ambalajlama veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf 
Gizli Kusur: Sigortalı şeyin gizli kusuru (zatiaybı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf 
Gecikme: Temin edilmiş bir rizikodan ileri gelse dahi yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf 
Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe: Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf 
Kasti Zarar: Herhangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya herhangi parçasına bilerek verilen zarar yahut bilerek yok etme 
Savaş Silahından Doğan Zararlar: Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf 
Savaş ve grev : Savaş ve grev durumu
-
 Dar Teminat : Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar. 
-
Tam Zıya Teminatı: Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.

 

Emtia Nakliyat (yük) Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

- Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
- Sefer
- Taşıma aracı
- Teminatın kapsamı

 

Kıymet Sigortaları Neleri Kapsar?


Deniz, kara veya havayolu ile kişiler beraberinde taşınan nakit para, külçe altın, gümüş ve bunlardan basılmış para veya sikke, mücevher, tahvil, bono, senet, çek gibi değerli kağıtlar ile döviz ve efektiflerin nakillerinde kıymet poliçeleri yaptırılır. 
Bu tip sigortalarda sevkiyat kişiler refakatinde yapılıyorsa,
 ''Kıymet Poliçesi Genel Şartları, silahlı gasp ve soygun dahil, ancak memur emniyeti suistimali hari甠şartı uygulanır. Eğer sevkiyat posta yoluyla yapılıyorsa, bu şarta “her türlü kısmen ve tamamen çalınma, adem-i teslim ve kaybolma hariç” ibaresi eklenir.

 

Abonman Poliçesi Nedir?


Abonman poliçesi, yangın, hırsızlık ve nakliyat sigortalarında uygulanan özel bir poliçe türüdür.

 


NAKLİYAT EMTİA SİGORTALARI ABONMAN
Nakliyat sigortası abonman poliçesinde ise sigortalı, bütün sevkiyatını sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalamayı taahhüt etmektedir. Sözleşme süresince, en az 5 sevkiyatın yapılarak sigorta ettirilmiş olması ve en az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir.Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Gerçekleştirilen sevkiyat miktarının daha çok olması durumunda ise 'çokluk indirimi' uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatını bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat güvence altına alınmış olmaz.

 

Abonman Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi Nasıldır?


Abonman poliçesi, sigorta bedeli belirli bir tutarın üzerindeki rizikolar için düzenlenir. Bu tutara abonman limiti denir. Abonman limitinin altındaki rizikolar için abonman poliçesi kesilmez. Sigortalı, sigorta devresi içinde elinde bulunabilecek en yüksek mal miktarının değerini belirler ve bu tavan (abonman limiti) üzerinden bir abonman poliçesi alır. Bu değer sigortacının azami sorumluluk düzeyini gösterir. Sigorta şirketi, bu azami sorumluluk miktarının karşılığı olarak hesaplanan primin belirli bir oranını (%40'ını) peşin tahsil eder. Peşin alınan bu prime depo primi denir. Daha sonra sigortalı ticari ya da endüstriyel kuruluş, poliçe süresince günlük mal mevcutlarının değerini gösteren aylık listeleri sigorta şirketine verir. Abonman poliçesinin süresi bir yıldan fazla ve üç aydan az olamaz. Sigorta süresi sonunda sigorta şirketi bu aylık listelerin ortalamasını bularak prim tahakkuk ettirir ve peşin alınan kısmı (depo primi) bundan düşer.

 

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları Nelerdir?


Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşımacılık yapan nakliyatçı firmaların, taşıdıkları malın sahibine karşı büyük sorumlulukları vardır. Taşıma konusu malların, taşıyıcının sorumluluğundayken herhangi bir tehlikeye maruz kalması, hasar veya zıyaa uğraması neticesinde ortaya çıkan taşıyıcının sorumluluğu, bir limit dahilinde bu sigorta ile teminat altına alınır. 
Ülkemizde Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi CMR denilen
 “karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sözleşmesi” ile ilgili hukuki sorumluluk sigortası, ikincisi de yurtiçi taşıyıcı mali mesuliyet sigortasıdır.

 

Hava Yolu Taşımacılığı Birlikleri Nelerdir?


IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı )
ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu)
AACO (Arap Hava Taşıma Birliği)


Nakliyat Sigortalarının Yaptırılması Bir Zorunluluk mudur?

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

 

Kimler Nakliyat Sigortasından Yararlanabilir ?


Üretim yapan firmalar 
Uluslararası firmalar 
Dış ticaret firmaları 
Yurtiçi nakliyat yapan firmalar 
Lojistik şirketleri 
Bitmiş ürün satan firmalar

 

Nakliyat Poliçelerinde Kullanılan Özel Şartların (klozların) Amacı Nedir?

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

 

 

 

YcY Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
  Genel Merkez: Fulya Mahallesi Esenler Sok. Akın Özyuvam Sitesi E1 Blok No:5 Daire:A Şişli / İstanbul
 
Çorlu Şube: Şeyhsinan Mah. Hüsmen Kalfa Sokak Avukatlar İş Merkezi Zemin Kat No-1 Çorlu / Tekirdağ                           
                                                                                          

 
  
   Tel: +90 212 266 39 10    Fax: +90 212 266 39 15  info@
ycygrupsigorta.com
  
Copyright © 2008, YcY Grup Sigorta  -  Tüm görüş ve önerileriniz için info@ycygrupsigorta.com